News

Robi sai kõrge tunnustuse osaliseks 24. Januar erlend.savolainen

Pühapäeval toimunud Noorte Kotkaste Paide I rühma pidulikul koosolekul anti üle Järva maleva 2022. aasta noorkotka tunnustus, mille sai meie kooli 9.a klassi noormees Robi Abel.


Robi on aktiivne ja ettevõtlik noor, kelle eestvedamiseta poleks mõnd laagrit, koolitust või retke ehk olnunudki, kirjutatakse tema iseloomustuses. Muu kõrval tegeleb ta laskmisega. Meie kooli õpetajate päeval viis Robi õpetajatele läbi koolituse, millega tegelevad Noored Kotkad, ja pani pedagoogid rivis marssima ning pöördeid tegema. Kolmanda kooliastme loovtööna korraldas ta 8. klassi kevadel noorkotkastele laagri.

Samal koosolekul anti Järva maleva 2022. aasta noortejuhi tiitel Paide I rühma pealiku abile Merike Einmale.
Palju õnne mõlemale!

Anne Kivimäe, klassijuhataja

Robi on aktiivne ja ettevõtlik noor, kelle eestvedamiseta poleks mõnd laagrit, koolitust või retke ehk olnunudki, kirjutatakse tema iseloomustuses. Muu kõrval tegeleb ta laskmisega. Meie kooli õpetajate päeval viis Robi õpetajatele läbi koolituse, millega tegelevad Noored Kotkad, ja pani pedagoogid rivis marssima ning pöördeid tegema. Kolmanda kooliastme loovtööna korraldas ta 8. klassi kevadel noorkotkastele laagri.

Samal koosolekul anti Järva maleva 2022. aasta noortejuhi tiitel Paide I rühma pealiku abile Merike Einmale.
Palju õnne mõlemale!

Anne Kivimäe, klassijuhataja