News

Paide linna tänukirjad 04. October kersti.kivisoo

Paide linn andis üle 30. septembril linna 732. sünnipäeva kontsertaktusel Paide Muusika- ja Teatrimajas tänukirjad.


Südamega tehtud töö eest üle-eestilise väikeste kodu-uurijate konkursi korraldamisel said tänukirjad meie kooli kaks tublit õpetajat Eve Krais ja Heli Prii. Nendega koos korraldab konkurssi Tiina Kivimäe.

Endist kooli direktorit ja õpetajat Kersti Laastaud tänati kooli ettevõtlusõppe arendamise ja sihipärase tegutsemise eest Ettevõtliku Kooli hõbetaseme saavutamise nimel.

Meie kooli õpilastele lõimitud õppe programmi väljatöötamise ja läbiviimise eest tänati Järvamaa Kutsehariduskeskust.

Pildid: Kesk Eesti Tre Raadio

Südamega tehtud töö eest üle-eestilise väikeste kodu-uurijate konkursi korraldamisel said tänukirjad meie kooli kaks tublit õpetajat Eve Krais ja Heli Prii. Nendega koos korraldab konkurssi Tiina Kivimäe.

Endist kooli direktorit ja õpetajat Kersti Laastaud tänati kooli ettevõtlusõppe arendamise ja sihipärase tegutsemise eest Ettevõtliku Kooli hõbetaseme saavutamise nimel.

Meie kooli õpilastele lõimitud õppe programmi väljatöötamise ja läbiviimise eest tänati Järvamaa Kutsehariduskeskust.

Pildid: Kesk Eesti Tre Raadio