Meie koolist

Ajalugu


01.09.1977 avati Paide 3. Keskkool

01.09.1978 alustati 6-aastaste laste õpetamist

01.09.1981 algas süstemaatiline maleõpetus algklassides

1983 –1988 kooli lõpetas kolm võrkpallierialaga spordiklassi

1988 –1991 keskkoolis töötas loodusõpetusliku kallakuga klass

01.09.1993 alustati prantsuse keele õpetamist

1989 –1995 keskkoolis loodi humanitaar- ja reaalharu

01.09.1994 Paide 3. Keskkool nimetati ümber Paide Ühisgümnaasiumiks

03.11.1994 valmis uue koolimaja esimene järk,  2. – 3. klassid asusid õppima uues majas

08.01.1996 uues majas alustasid tööd 1. – 4. klassi õpilased

02.09.1996 kogu kool alustas tööd pooleliolevas hoones aadressiga Kooli tn 1

01.09.1997 avati kooli võimla

sügis  1998 valmisid aula, garderoob, kergejõustikumaneež

2001 algas saksa keelediplomi õpe

16.09.2002 avati kooli staadion

2003 koostööprojekt „Meedia ja noored“ koos Klaukkala kooliga Soome Vabariigist

2007 kool sai tervist edendavate koolide võrgustiku liikmeks

01.09.2007 Paide Ühisgümnaasiumiga liidetakse Paide Slaavi gümnaasium

2008 ilmus esimene kooli aastaraamat

2011 Paide Ühisgümnaasiumi ja Eesti Lugemisühingu kodu-uurimistööde võistlus 3. – 6. klasside õpilastele

2011/12 gümnaasiumis rakendatakse kolme õppesuunda, milleks on keeleõppe-, loodusainete- ja sotsiaalainete õppesuund

2012 õpilased sooritavad võõrkeele eksamid saksa keeles Goethe – Zertifikat B1 või B2-tasemel, vene keeles ТРКИ testi B1 või B2 tasemel, prantsuse keeles  DELF Junior A1/A2 ja DELF scolaire B1 või B2 tasemel

2012 koostöövõrgustiku PASCH-koolide liige

2017 liitusime Ettevõtliku kooli programmiga

Juuli 2018 algas uue koolimaja ehitus, õppetöö toimus ajutistel pindadel

1. september 2018. a. muudeti kool põhikooliks, mille nimeks sai Paide Hillar Hanssoo Põhikool

1. september 2019. a. valmis uus koolimaja

01.09.1977 avati Paide 3. Keskkool

01.09.1978 alustati 6-aastaste laste õpetamist

01.09.1981 algas süstemaatiline maleõpetus algklassides

1983 –1988 kooli lõpetas kolm võrkpallierialaga spordiklassi

1988 –1991 keskkoolis töötas loodusõpetusliku kallakuga klass

01.09.1993 alustati prantsuse keele õpetamist

1989 –1995 keskkoolis loodi humanitaar- ja reaalharu

01.09.1994 Paide 3. Keskkool nimetati ümber Paide Ühisgümnaasiumiks

03.11.1994 valmis uue koolimaja esimene järk,  2. – 3. klassid asusid õppima uues majas

08.01.1996 uues majas alustasid tööd 1. – 4. klassi õpilased

02.09.1996 kogu kool alustas tööd pooleliolevas hoones aadressiga Kooli tn 1

01.09.1997 avati kooli võimla

sügis  1998 valmisid aula, garderoob, kergejõustikumaneež

2001 algas saksa keelediplomi õpe

16.09.2002 avati kooli staadion

2003 koostööprojekt „Meedia ja noored“ koos Klaukkala kooliga Soome Vabariigist

2007 kool sai tervist edendavate koolide võrgustiku liikmeks

01.09.2007 Paide Ühisgümnaasiumiga liidetakse Paide Slaavi gümnaasium

2008 ilmus esimene kooli aastaraamat

2011 Paide Ühisgümnaasiumi ja Eesti Lugemisühingu kodu-uurimistööde võistlus 3. – 6. klasside õpilastele

2011/12 gümnaasiumis rakendatakse kolme õppesuunda, milleks on keeleõppe-, loodusainete- ja sotsiaalainete õppesuund

2012 õpilased sooritavad võõrkeele eksamid saksa keeles Goethe – Zertifikat B1 või B2-tasemel, vene keeles ТРКИ testi B1 või B2 tasemel, prantsuse keeles  DELF Junior A1/A2 ja DELF scolaire B1 või B2 tasemel

2012 koostöövõrgustiku PASCH-koolide liige

2017 liitusime Ettevõtliku kooli programmiga

Juuli 2018 algas uue koolimaja ehitus, õppetöö toimus ajutistel pindadel

1. september 2018. a. muudeti kool põhikooliks, mille nimeks sai Paide Hillar Hanssoo Põhikool

1. september 2019. a. valmis uus koolimaja