Meie koolist

Hillar Hanssoo (15. september 1927 – 18. veebruar 2002)


Hillar Hanssoo sündis Pärnumaal Are vallas. Alghariduse omandas Are 6-klassilises koolis. Seejärel õppis Pärnu  1. keskkoolis ja Pärnu töölisnoorte keskkoolis, mille lõpetas 1949. aastal kuldmedaliga. Ta omandas kõrgema hariduse Tartu riiklikus ülikoolis aastatel 1949 -1955, lõpetades ajaloo-keeleteaduskonna üldise ajaloo  erialal.

Hillar Hanssoo oli pedagoogilisel tööl alates 1949. aastast.  Esimene töökoht õpetajana oli Eidapere 7- klassiline kool. Sellele järgnes kolmkümmend  aastat mitme kooli juhtimist. 1950. aastal sai Hillar Hanssoost  Mõisaküla  mittetäieliku keskkooli direktor ja 1956. aastast Kilingi-Nõmme keskkooli direktor. Hillar Hanssoo oli ka tunnustatud ajalooõpetaja. Aastal 1971 anti talle teenelise õpetaja aunimetus.

Järvamaal oli Hillar Hanssoo seotud kahe kooliga. 1973. aastast oli ta Paide 1. keskkooli ja aastatel 1977-1980 Paide 3. keskkooli direktor.  Ta oli meie kooli esimene direktor. Ta juhtis uut  kooli algus- ja kujunemisaastatel, mil pandi alus tänaseni püsinud traditsioonidele ja koolikultuurile. Ta sõnastas 1. septembril 1977 kooli visiooni: „Oleme tähtsa sündmuse- uue koolikollektiivi tekkimise tunnistajaks. Meie koolil ei ole veel kuulsa nimega lõpetanuid, ei toredaid traditsioone. See kõik peab  veel tulema, selle kõik peame looma. Alustades selle kooli ajalugu, on meil soov, et juba eslmesest reast kirjutataks see nii puhtalt ja hästi, et hiljem poleks vaja enam midagi parandada.” Hillar Hanssoo ei olnud ainult koolijuht ja õpetaja, vaid  ka igakülgselt tark isiksus, kes andis oma ausa ja sirgjoonelise eeskujuga õige ellusuhtumise ja kindlad väärtushinnangud kogu eluks kaasa. Ta oli kirglik matka- ja fotograafia huviline. Oma õpilaste jaoks oli ta tõeline autoriteet. 

Hillar Hanssoo pani aluse kooli maletraditsioonidele. Ta töötas välja maleõpetuse metoodilised käsitlused koos harjutusülesannetega, mille alusel saavad õpilased maleõpetuse algtaseme. 1981. aastal algas süstemaatiline maleõpetus algklassides. Tegelemine sellise arendava alaga süvendab oskust iseseisvalt ja süsteemikindlalt töötada, oma tegevust analüüsida ning probleemidele lahendust leida. Oluline on ka vastutuse moment – tuleb ju maletajal oma käikude (tegude) eest ise vastutada ja ausalt reeglitest kinni pidada. Ta töötas aastaid maleõpetaja-vanemtreenerina Paide ühisgümnaasiumis, juhtis Järvamaa noorte  maleklubi. Malealast tööd koolis jätkab tema õpilane Toomas Mihkelev.

Alates 2002. aastast  toimuvad igal aastal Hillar Hanssoo mälestusvõistlused males, need on kogu vabariigis tuntud ja neist võetakse aktiivselt osa. Austusest Hillar Hanssoo vastu jäädvustati tema nimi kooli nimes – Paide Hillar Hanssoo Põhikool – 1. septembrist 2018. aastast alates.

Hillar Hanssoo on maetud Reopalu kalmistule.

Hillar Hanssoo sündis Pärnumaal Are vallas. Alghariduse omandas Are 6-klassilises koolis. Seejärel õppis Pärnu  1. keskkoolis ja Pärnu töölisnoorte keskkoolis, mille lõpetas 1949. aastal kuldmedaliga. Ta omandas kõrgema hariduse Tartu riiklikus ülikoolis aastatel 1949 -1955, lõpetades ajaloo-keeleteaduskonna üldise ajaloo  erialal.

Hillar Hanssoo oli pedagoogilisel tööl alates 1949. aastast.  Esimene töökoht õpetajana oli Eidapere 7- klassiline kool. Sellele järgnes kolmkümmend  aastat mitme kooli juhtimist. 1950. aastal sai Hillar Hanssoost  Mõisaküla  mittetäieliku keskkooli direktor ja 1956. aastast Kilingi-Nõmme keskkooli direktor. Hillar Hanssoo oli ka tunnustatud ajalooõpetaja. Aastal 1971 anti talle teenelise õpetaja aunimetus.

Järvamaal oli Hillar Hanssoo seotud kahe kooliga. 1973. aastast oli ta Paide 1. keskkooli ja aastatel 1977-1980 Paide 3. keskkooli direktor.  Ta oli meie kooli esimene direktor. Ta juhtis uut  kooli algus- ja kujunemisaastatel, mil pandi alus tänaseni püsinud traditsioonidele ja koolikultuurile. Ta sõnastas 1. septembril 1977 kooli visiooni: „Oleme tähtsa sündmuse- uue koolikollektiivi tekkimise tunnistajaks. Meie koolil ei ole veel kuulsa nimega lõpetanuid, ei toredaid traditsioone. See kõik peab  veel tulema, selle kõik peame looma. Alustades selle kooli ajalugu, on meil soov, et juba eslmesest reast kirjutataks see nii puhtalt ja hästi, et hiljem poleks vaja enam midagi parandada.” Hillar Hanssoo ei olnud ainult koolijuht ja õpetaja, vaid  ka igakülgselt tark isiksus, kes andis oma ausa ja sirgjoonelise eeskujuga õige ellusuhtumise ja kindlad väärtushinnangud kogu eluks kaasa. Ta oli kirglik matka- ja fotograafia huviline. Oma õpilaste jaoks oli ta tõeline autoriteet. 

Hillar Hanssoo pani aluse kooli maletraditsioonidele. Ta töötas välja maleõpetuse metoodilised käsitlused koos harjutusülesannetega, mille alusel saavad õpilased maleõpetuse algtaseme. 1981. aastal algas süstemaatiline maleõpetus algklassides. Tegelemine sellise arendava alaga süvendab oskust iseseisvalt ja süsteemikindlalt töötada, oma tegevust analüüsida ning probleemidele lahendust leida. Oluline on ka vastutuse moment – tuleb ju maletajal oma käikude (tegude) eest ise vastutada ja ausalt reeglitest kinni pidada. Ta töötas aastaid maleõpetaja-vanemtreenerina Paide ühisgümnaasiumis, juhtis Järvamaa noorte  maleklubi. Malealast tööd koolis jätkab tema õpilane Toomas Mihkelev.

Alates 2002. aastast  toimuvad igal aastal Hillar Hanssoo mälestusvõistlused males, need on kogu vabariigis tuntud ja neist võetakse aktiivselt osa. Austusest Hillar Hanssoo vastu jäädvustati tema nimi kooli nimes – Paide Hillar Hanssoo Põhikool – 1. septembrist 2018. aastast alates.

Hillar Hanssoo on maetud Reopalu kalmistule.