Uudised

Eesti Vabariigi sünnipäeva aktus 27. veebruar kersti.kivisoo


On suur õnn, et meil on meie oma riik, meie oma rahvas, meie oma kool.

24. veebruar on kuupäev, mis on väga oluline kõigile Eestis elavatele inimestele. Just sellel kuupäeval 105 aastat tagasi kuulutati esimest korda välja Eesti Vabariik. Meie oma riik. Oleme alles hoidnud oma keele ja traditsioonid. Me elame Eesti riigis, kus kõigil on võimalus omandada eestikeelne haridus. Eesti vajab inimesi, kellel on visioonid ja kes on võimelised suurelt mõtlema ning unistama. Eesti vajab inimesi, kes on valmis ka selle nimel tegutsema. Soovime, et igaühel meie koolis oleks empaatiavõimet, et üksteisega paremini läbi saada, et oleks meeldivam ja lihtsam elada, õppida ja töötada. Kõik sõltub meist endist. Kui me oleme õpihimulised, virgad ja edasipüüdlikud, seda rohkem on meil loota, et tuleviku Eesti on selline nagu me soovime.

Aktusel tänas kool kõiki toredaid, abivalmeid ja lahkeid õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid. Olen rõõmus, et neid õpilasi ja peresid, kes on silma paistnud, on täna väga palju.

Kooli tänukirja said õpilased:

Mariel Rudissaar - kohusetundlikkuse ja püüdlikkuse eest.
Andero Saul - aktiivsete tegevustega sisustatud mänguvahetundide ettevalmistamise ja läbiviimise eeest.
Loreena Jurtom - südamliku märkamise, heatahtliku toetuse ja aktiivse õppetöövälise tegevuse eest.
Horre Haamer - abivalmiduse, sõbralikkuse ja toreda esinemise eest tantsuetendusel.
Herman Haamer - abivalmiduse, sportlike saavutuste, aktiivse kooli bändis tegetsemise, tantsuetendusel esinemise ning Nupikate päeval 9. klasside arvestuses 1. koha saavutamise eest.
Marta Elli Kiuru - sõbralikkuse, hoolivuse ja püüdlikkuse eest.
Rasmus Palmsaar - sõbralikkuse, hoolivuse ja püüdlikkuse eest.
Natali Morozov - sihikindluse, hoolivuse ja selle eest, et oled tubli maletaja.
Kerli Jakimainen - kui väga tubli lugeja.
Steven Lauk - silmapaistvate rollide eest jõulupeol ja tantsuetendusel.
Emmi Allton - kohusetundlikkuse ja aktiivse osalemise eest huviringides.
Andry Pard - kohusetundlikkuse ja sõbralikkuse eest.
Janno Vahesalu - sõbraliku ja eeskujuliku käitumise ning olümpiaadidel osalemise eest.
Marten Jürgenson - Sõbralikkuse, hoolivuse ja kaaslasi toetava käitumise eest.
Maria Rebas - sõbralikkuse, hoolivuse, abivalmiduse, kohusetundlikkuse ja kaaslasi toetava käitumise ning Nupukate päeval 6. klasside arvestuses 2. koha saavutamise eest.
Valeriia Melnychenko - sõbralikkuse, aktiivsuse ja usina eesti keele õppimise eest.
Sven-Erik Välb - kohusetundlikkuse ja laia silmaringi eest.
Andreas Põder - tublide sportlike tulemuste eest jalgpallis.
Luisa-Mirell Ivanov - aktiivse ja kohusetundliku tunnivälise töö eest.
Marten Susi - kohusetundlikkuse, sõbralikkuse ja viisakuse eest.
Kristiina Ojaste - sõbralikkuse, hoolivuse, aktiivsete tegevustega sisustatud mänguvahetundide läbiviimise ja Nupukate päeval 8. klasside arvestuses 1. koha ja kogu kooli arvestuses 2. koha saavutamise eest.
Briina Metsallik - hoolivuse, keskkonnasõbralikes projektides osalemise ja aktiivse tunnivälise tegevuse eest.
Kaur Paabo - püüdlikkuse ja silmapaistva kooli esindamise eest matemaatika-alastel võistluste ning Nupukate päeval 8. klasside arvestuses 2. koha ja kogu kooli arvestuses 3. koha saavutamise eest.
Kertu Valge - aktiivse tunnivälise tegevuse ja kooli esindamise eest Järvamaa koolide mälumänguturniiril.
Liisbet Rohtla - kooli esindamise eest spordivõistlustel.
Diomi Laureen Vainumäe - kooli esindamise eest spordivõistlustel.
Taniel Nurm - panuse eest minifirma töösse ja klassi tegevuste õnnestumisse.
Angela-Lisett Koel - kohuse- ja vastutustundega tegutsemise eest.
Alissa Ivanova - väga heade tulemuste, ettevõtliku ellusuhtumise ja selle eest, et oled julgenud vastata väljakutsetele.
Robi Abel - kohusetundliku tunnivälistesse tegemistesse suhtumise ja heade tulemuste eest laskespordis.
Martin Sild - aktiivse kooli bändis tegutsemise ja heade tulemuste eest laskespordis.
Mikk Martsepp - viisakuse, kohusetundlikkuse ja selle eest, et oled edukas maletaja.
Hanna-Liina Härma - aktiivsuse eest klassi ürituste organiseerijana.
Mirko Rohtjärv - Nupukate päeval 5. klasside arvestuses 3. koha saavutamise eest.
Janno Vahesalu - Nupukate päeval 5. klasside arvestuses 2. koha ja kooli arvestuses 4. koha saavutamise eest.
Marten Niinep - Nupukate päeval 5. klasside arvestuses 1. koha saavutamise eest.
Aaron Maarend - Nupukate päeval 6. klasside arvestuses 3. koha saavutamise eest.
Lenna Saksniit - Nupukate päeval 6. klasside arvestuses 1. koha saavutamise eest.
Grete Õitspuu - Nupukate päeval 7. klasside arvestuses 3. koha saavutamise eest.
Carolin Kirs - Nupukate päeval 7. klasside arvestuses 2. koha saavutamise eest.
Marten Kiuru - Nupukate päeval 7. klasside ja kogu kooli arvestuses 1. koha saavutamise eest.
Anette-Frida Evardi - Nupukate päeval 8. klasside arvestuses 3. koha saavutamise eest.
Sander Aleksejev - Nupukate päeval 9. klasside arvestuses 2. koha saavutamise eest.
Mykola Kotla - sõbralikkuse, nutikuse, väljapaistvate musikaalsete saavutuste ja aktiivse tegutsemise eest koolielus.
Miikael Kookmaa - positiivsuse, sõbralikkuse, hea näitlemisoskuse ja spordisaavutuste ning aktiivse tegutsemise eest koolielus.
Brigita Mardo - rõõmsameelsuse, heatahtlikkuse, kaaslasi toetava ja julgustava käitumise ning aktiivse ringides osalemise eest.
Kristjan Ivanov - laia silmaringi, sõbralikkuse, viisakuse, lahkuse, abivalmiduse ja mõistva ning positiivse suhtumise eest kaaslastesse.
Heleriin Rander - laia silmaringi, sõbralikkuse, viisakuse, lahkuse, abivalmiduse ning kohuse- ja vastutustundliku tegutsemise eest klassi sündmuste korraldamisel.

Kooli tänukirja said töötajad:

Triinu Oraste - tantsuetenduse "Tunded läbi kooliaastate" korraldamise ja läbiviimise eest.
Diana-Väli Kurnikov - tantsuetenduse "Tunded läbi kooliaastate" korraldamise ja läbiviimise eest.
Riina Järva - väga hea südamega tehtud töö eest.
Ringa Kamarik - toetuse ja tantsuetendusel "Tunded läbi kooliaastate" abistamise eest.
Piret Järvet - väga hea südamega tehtud töö eest.
Ellen Rosimannus - kooli innovaatiliste õpetamisviiside arendamise toetamise eest.
Annely Põder - väga hea südamega tehtud töö eest.
Klarika Lussmann - väga hea südamega tehtud töö eest.
Yuliya Kasemaa - väga hea südamega tehtud töö eest.
Heli Prii - väga hea südamega tehtud töö eest.
Kristi Teder - väga hea südamega tehtud töö eest.
Enna Kullama - väga hea südamega tehtud töö eest.

Kiidukirja said loovtöö "Meie pere kuulab ja vaatab" koostamise eest õpilased ja vanemad:

Oskar Piirsalu emaga
Mariliis Nekrassov emaga
Kristjan Ivanov isaga
Melissa-Mia Kuusmaa perega
Moona Elise Mäe perega
Steven Jõekallas perega
Sofia Heleen Koit perega
Mirte Toomla emaga
Kelli Sihvart emaga
Roger Rosme perega
Karola Keerles perega
Hanna Grete Kimmel emaga
Kevin Karnatsevitš perega
Marten Niinep perega
Elenor Reinaste emaga
Liisbet Rohtla emaga
Andreas Aabla emaga
Horre Haamer vanematega
Olivia-Iris Ivanov emaga
Janelle Hints perega

2.a klassi õpilasi ning nende peresid
2.b klassi õpilasi ning nende peresid
3.a klassi õpilasi ning nende peresid
3.b klassi õpilasi ning nende peresid
4.a klassi õpilasi ning nende peresid
4.b klassi õpilasi ning nende peresid
5.a klassi õpilasi ning nende peresid
5.b klassi õpilasi ning nende peresid

 

On suur õnn, et meil on meie oma riik, meie oma rahvas, meie oma kool.

24. veebruar on kuupäev, mis on väga oluline kõigile Eestis elavatele inimestele. Just sellel kuupäeval 105 aastat tagasi kuulutati esimest korda välja Eesti Vabariik. Meie oma riik. Oleme alles hoidnud oma keele ja traditsioonid. Me elame Eesti riigis, kus kõigil on võimalus omandada eestikeelne haridus. Eesti vajab inimesi, kellel on visioonid ja kes on võimelised suurelt mõtlema ning unistama. Eesti vajab inimesi, kes on valmis ka selle nimel tegutsema. Soovime, et igaühel meie koolis oleks empaatiavõimet, et üksteisega paremini läbi saada, et oleks meeldivam ja lihtsam elada, õppida ja töötada. Kõik sõltub meist endist. Kui me oleme õpihimulised, virgad ja edasipüüdlikud, seda rohkem on meil loota, et tuleviku Eesti on selline nagu me soovime.

Aktusel tänas kool kõiki toredaid, abivalmeid ja lahkeid õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid. Olen rõõmus, et neid õpilasi ja peresid, kes on silma paistnud, on täna väga palju.

Kooli tänukirja said õpilased:

Mariel Rudissaar - kohusetundlikkuse ja püüdlikkuse eest.
Andero Saul - aktiivsete tegevustega sisustatud mänguvahetundide ettevalmistamise ja läbiviimise eeest.
Loreena Jurtom - südamliku märkamise, heatahtliku toetuse ja aktiivse õppetöövälise tegevuse eest.
Horre Haamer - abivalmiduse, sõbralikkuse ja toreda esinemise eest tantsuetendusel.
Herman Haamer - abivalmiduse, sportlike saavutuste, aktiivse kooli bändis tegetsemise, tantsuetendusel esinemise ning Nupikate päeval 9. klasside arvestuses 1. koha saavutamise eest.
Marta Elli Kiuru - sõbralikkuse, hoolivuse ja püüdlikkuse eest.
Rasmus Palmsaar - sõbralikkuse, hoolivuse ja püüdlikkuse eest.
Natali Morozov - sihikindluse, hoolivuse ja selle eest, et oled tubli maletaja.
Kerli Jakimainen - kui väga tubli lugeja.
Steven Lauk - silmapaistvate rollide eest jõulupeol ja tantsuetendusel.
Emmi Allton - kohusetundlikkuse ja aktiivse osalemise eest huviringides.
Andry Pard - kohusetundlikkuse ja sõbralikkuse eest.
Janno Vahesalu - sõbraliku ja eeskujuliku käitumise ning olümpiaadidel osalemise eest.
Marten Jürgenson - Sõbralikkuse, hoolivuse ja kaaslasi toetava käitumise eest.
Maria Rebas - sõbralikkuse, hoolivuse, abivalmiduse, kohusetundlikkuse ja kaaslasi toetava käitumise ning Nupukate päeval 6. klasside arvestuses 2. koha saavutamise eest.
Valeriia Melnychenko - sõbralikkuse, aktiivsuse ja usina eesti keele õppimise eest.
Sven-Erik Välb - kohusetundlikkuse ja laia silmaringi eest.
Andreas Põder - tublide sportlike tulemuste eest jalgpallis.
Luisa-Mirell Ivanov - aktiivse ja kohusetundliku tunnivälise töö eest.
Marten Susi - kohusetundlikkuse, sõbralikkuse ja viisakuse eest.
Kristiina Ojaste - sõbralikkuse, hoolivuse, aktiivsete tegevustega sisustatud mänguvahetundide läbiviimise ja Nupukate päeval 8. klasside arvestuses 1. koha ja kogu kooli arvestuses 2. koha saavutamise eest.
Briina Metsallik - hoolivuse, keskkonnasõbralikes projektides osalemise ja aktiivse tunnivälise tegevuse eest.
Kaur Paabo - püüdlikkuse ja silmapaistva kooli esindamise eest matemaatika-alastel võistluste ning Nupukate päeval 8. klasside arvestuses 2. koha ja kogu kooli arvestuses 3. koha saavutamise eest.
Kertu Valge - aktiivse tunnivälise tegevuse ja kooli esindamise eest Järvamaa koolide mälumänguturniiril.
Liisbet Rohtla - kooli esindamise eest spordivõistlustel.
Diomi Laureen Vainumäe - kooli esindamise eest spordivõistlustel.
Taniel Nurm - panuse eest minifirma töösse ja klassi tegevuste õnnestumisse.
Angela-Lisett Koel - kohuse- ja vastutustundega tegutsemise eest.
Alissa Ivanova - väga heade tulemuste, ettevõtliku ellusuhtumise ja selle eest, et oled julgenud vastata väljakutsetele.
Robi Abel - kohusetundliku tunnivälistesse tegemistesse suhtumise ja heade tulemuste eest laskespordis.
Martin Sild - aktiivse kooli bändis tegutsemise ja heade tulemuste eest laskespordis.
Mikk Martsepp - viisakuse, kohusetundlikkuse ja selle eest, et oled edukas maletaja.
Hanna-Liina Härma - aktiivsuse eest klassi ürituste organiseerijana.
Mirko Rohtjärv - Nupukate päeval 5. klasside arvestuses 3. koha saavutamise eest.
Janno Vahesalu - Nupukate päeval 5. klasside arvestuses 2. koha ja kooli arvestuses 4. koha saavutamise eest.
Marten Niinep - Nupukate päeval 5. klasside arvestuses 1. koha saavutamise eest.
Aaron Maarend - Nupukate päeval 6. klasside arvestuses 3. koha saavutamise eest.
Lenna Saksniit - Nupukate päeval 6. klasside arvestuses 1. koha saavutamise eest.
Grete Õitspuu - Nupukate päeval 7. klasside arvestuses 3. koha saavutamise eest.
Carolin Kirs - Nupukate päeval 7. klasside arvestuses 2. koha saavutamise eest.
Marten Kiuru - Nupukate päeval 7. klasside ja kogu kooli arvestuses 1. koha saavutamise eest.
Anette-Frida Evardi - Nupukate päeval 8. klasside arvestuses 3. koha saavutamise eest.
Sander Aleksejev - Nupukate päeval 9. klasside arvestuses 2. koha saavutamise eest.
Mykola Kotla - sõbralikkuse, nutikuse, väljapaistvate musikaalsete saavutuste ja aktiivse tegutsemise eest koolielus.
Miikael Kookmaa - positiivsuse, sõbralikkuse, hea näitlemisoskuse ja spordisaavutuste ning aktiivse tegutsemise eest koolielus.
Brigita Mardo - rõõmsameelsuse, heatahtlikkuse, kaaslasi toetava ja julgustava käitumise ning aktiivse ringides osalemise eest.
Kristjan Ivanov - laia silmaringi, sõbralikkuse, viisakuse, lahkuse, abivalmiduse ja mõistva ning positiivse suhtumise eest kaaslastesse.
Heleriin Rander - laia silmaringi, sõbralikkuse, viisakuse, lahkuse, abivalmiduse ning kohuse- ja vastutustundliku tegutsemise eest klassi sündmuste korraldamisel.

Kooli tänukirja said töötajad:

Triinu Oraste - tantsuetenduse "Tunded läbi kooliaastate" korraldamise ja läbiviimise eest.
Diana-Väli Kurnikov - tantsuetenduse "Tunded läbi kooliaastate" korraldamise ja läbiviimise eest.
Riina Järva - väga hea südamega tehtud töö eest.
Ringa Kamarik - toetuse ja tantsuetendusel "Tunded läbi kooliaastate" abistamise eest.
Piret Järvet - väga hea südamega tehtud töö eest.
Ellen Rosimannus - kooli innovaatiliste õpetamisviiside arendamise toetamise eest.
Annely Põder - väga hea südamega tehtud töö eest.
Klarika Lussmann - väga hea südamega tehtud töö eest.
Yuliya Kasemaa - väga hea südamega tehtud töö eest.
Heli Prii - väga hea südamega tehtud töö eest.
Kristi Teder - väga hea südamega tehtud töö eest.
Enna Kullama - väga hea südamega tehtud töö eest.

Kiidukirja said loovtöö "Meie pere kuulab ja vaatab" koostamise eest õpilased ja vanemad:

Oskar Piirsalu emaga
Mariliis Nekrassov emaga
Kristjan Ivanov isaga
Melissa-Mia Kuusmaa perega
Moona Elise Mäe perega
Steven Jõekallas perega
Sofia Heleen Koit perega
Mirte Toomla emaga
Kelli Sihvart emaga
Roger Rosme perega
Karola Keerles perega
Hanna Grete Kimmel emaga
Kevin Karnatsevitš perega
Marten Niinep perega
Elenor Reinaste emaga
Liisbet Rohtla emaga
Andreas Aabla emaga
Horre Haamer vanematega
Olivia-Iris Ivanov emaga
Janelle Hints perega

2.a klassi õpilasi ning nende peresid
2.b klassi õpilasi ning nende peresid
3.a klassi õpilasi ning nende peresid
3.b klassi õpilasi ning nende peresid
4.a klassi õpilasi ning nende peresid
4.b klassi õpilasi ning nende peresid
5.a klassi õpilasi ning nende peresid
5.b klassi õpilasi ning nende peresid