Uudised

Erasmus+ õpirände akrediteering 01. veebruar kersti.kivisoo

Oleme uhked ja õnnelikud, et meie kool on pälvinud kvaliteedimärgise - oleme Järvamaal esimene üldhariduskool, kes on saanud aastateks 2023-2027 Erasmuse Euroopa õpirände akrediteeringu.


Erasmuse õpirände akrediteering on mõeldud üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses tegutsevatele organisatsioonidele, kelle jaoks on süsteemne õpirännete korraldamine osa organisatsiooni strateegilisest arendamisest ning neil on selles pikaajalised eesmärgid.

Selle märgise pälvinud õppeasutused on usaldusväärsed ja panustavad oma inimeste heaollu ning pädevuste tõstmisesse, võimaldades neil paremini saavutada arengueesmärke ja õpirännet süsteemselt. Tänu sellele on meie kooli töötajatel ja õpilastel võimalik lihtsustatud korras saada viie aasta jooksul õpirändele Euroopasse.

31. jaanuaril toimus seminar värsketele Erasmus+ õpirände akrediteeringu saanud üld- ja täiskasvanuharidusasutustele, kokku on hetkel Eestis akrediteeringu saanud 28 kooli.

Seminaril sai meie kool Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri juhataja Rait Toompere käest pidulikult akrediteerimistunnistuse ning Erasmus+ programmi 35. juubeli auks välja antud meenemündi.

Loe täpsemalt siit.

Erasmuse õpirände akrediteering on mõeldud üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduses tegutsevatele organisatsioonidele, kelle jaoks on süsteemne õpirännete korraldamine osa organisatsiooni strateegilisest arendamisest ning neil on selles pikaajalised eesmärgid.

Selle märgise pälvinud õppeasutused on usaldusväärsed ja panustavad oma inimeste heaollu ning pädevuste tõstmisesse, võimaldades neil paremini saavutada arengueesmärke ja õpirännet süsteemselt. Tänu sellele on meie kooli töötajatel ja õpilastel võimalik lihtsustatud korras saada viie aasta jooksul õpirändele Euroopasse.

31. jaanuaril toimus seminar värsketele Erasmus+ õpirände akrediteeringu saanud üld- ja täiskasvanuharidusasutustele, kokku on hetkel Eestis akrediteeringu saanud 28 kooli.


Seminaril sai meie kool Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri juhataja Rait Toompere käest pidulikult akrediteerimistunnistuse ning Erasmus+ programmi 35. juubeli auks välja antud meenemündi.

Loe täpsemalt siit.