Uudised

Erasmuse õpirände akrediteering 04. jaanuar kersti.kivisoo


2022. aasta lõpp tõi rõõmustava teate, et Paide Hillar Hanssoo Põhikoolile on aastateks 2023–2027 omistatud Erasmuse õpirände akrediteering üldhariduse valdkonnas.

Akrediteering annab lihtsama ligipääsu rahastamisvõimalustele ERASMUS+ programmi raames ja võimaldab rahvusvahelise koostöö kaudu viia ellu kooli pikaajalisi arengueesmärke. ERASMUS+ tegevustes võtab kool fookusesse andekad õpilased, rändetaustaga õpilased ja digipädevuse parandamise. Rahvusvahelistele õpirännetele saavad minna nii kooli töötajad kui õpilased. Detailne tegevuskava on koostamisel.

Erasmuse akrediteering on ka tunnustus ja kvaliteedimärk kooli senisele rahvusvahelisele koostööle. Hetkel osaleme viie kooli koostööprojektis „Win-Win Conflict“. 2018-2019 toimunud projekti „Kaasav kool“ tunnustati 2021. aastal üleeuroopalise auhinnaga EITA innovatiivsete õpetamisviiside eest (vaata ka https://eeagentuur.ee/kolm-eesti-kooli-palvisid-uleeuroopalise-tunnustuse-innovatiivsete-opetamisviiside-eest-2/

Ellen Rosimannus
saksa ja inglise keele õpetaja

2022. aasta lõpp tõi rõõmustava teate, et Paide Hillar Hanssoo Põhikoolile on aastateks 2023–2027 omistatud Erasmuse õpirände akrediteering üldhariduse valdkonnas.

Akrediteering annab lihtsama ligipääsu rahastamisvõimalustele ERASMUS+ programmi raames ja võimaldab rahvusvahelise koostöö kaudu viia ellu kooli pikaajalisi arengueesmärke. ERASMUS+ tegevustes võtab kool fookusesse andekad õpilased, rändetaustaga õpilased ja digipädevuse parandamise. Rahvusvahelistele õpirännetele saavad minna nii kooli töötajad kui õpilased. Detailne tegevuskava on koostamisel.

Erasmuse akrediteering on ka tunnustus ja kvaliteedimärk kooli senisele rahvusvahelisele koostööle. Hetkel osaleme viie kooli koostööprojektis „Win-Win Conflict“. 2018-2019 toimunud projekti „Kaasav kool“ tunnustati 2021. aastal üleeuroopalise auhinnaga EITA innovatiivsete õpetamisviiside eest (vaata ka https://eeagentuur.ee/kolm-eesti-kooli-palvisid-uleeuroopalise-tunnustuse-innovatiivsete-opetamisviiside-eest-2/

Ellen Rosimannus
saksa ja inglise keele õpetaja