Uudised

Jõulud tulevad salahilju, päev korraga 16. november erlend.savolainen

Koolimajja sisse astuvaid külalisi ja oma rahvast rõõmustavad sellest nädalast alates meie koolimaja fuajees jõulukroonid. Need kaks ligi 1200st oktaeedriteks vormistatud rookõrrest suurt jõulukrooni valmisid 6.-9. klassi tüdrukute ja poiste ühistööna.


Koostöös arutleti tundides loogilist konstrueerimist, disainiti erinevatest  suurustest kujundid üheks suureks krooniks, abistati üksteist. Lõpuks said ka poisid sõlmetegemise selgeks.

Sellises tegevuses jõuab õpilaseni probleem, miks peab õppima loodusõpetust, ajalugu, tehnoloogiat, käsitööd, kunsti, meie esivanemate kultuuri ja kirjandust. Seekord ei olnud vaja õpikuid, vaid tegutseti jooniseid lugedes. Taustaks mängis jõuluteemaline muusika.

Jõulud tulevad kindlasti,sõltumata selle paha viiruse kimbutamisest. Noored teavad, et kindlasti peab jõuluajal kuusk toas olema. Vähem on kuuldud meie esivanemate kombest meisterdada õlgedest või pilliroost jõulukroone. Rookroonide meisterdamise komme on pärit mereäärsete piirkondade talukultuurist. Roogu korjasid ja kroone valmistasid mitme talu perelapsed koos. Kuna järvakad elavad keset Eestit ja meri on kaugel, siis tuli pilliroog koolil osta.

Järvamaal on tehnoloogia valdkonna õppeainete läbivaks teemaks käesoleval õppeaastal kuulutatud „Juurte juurde”. Oma töö planeerimisel otsivad noored ideid esivanemate poolt algatatud traditsioonidest ning kalendritähtpäevadest.

Projekti valmimisele aitasid kaasa õpetajad Kristi Teder ja Urmas Mäenurm.

 

Kristi Teder

õpetaja

Koostöös arutleti tundides loogilist konstrueerimist, disainiti erinevatest  suurustest kujundid üheks suureks krooniks, abistati üksteist. Lõpuks said ka poisid sõlmetegemise selgeks.

Sellises tegevuses jõuab õpilaseni probleem, miks peab õppima loodusõpetust, ajalugu, tehnoloogiat, käsitööd, kunsti, meie esivanemate kultuuri ja kirjandust. Seekord ei olnud vaja õpikuid, vaid tegutseti jooniseid lugedes. Taustaks mängis jõuluteemaline muusika.

Jõulud tulevad kindlasti,sõltumata selle paha viiruse kimbutamisest. Noored teavad, et kindlasti peab jõuluajal kuusk toas olema. Vähem on kuuldud meie esivanemate kombest meisterdada õlgedest või pilliroost jõulukroone. Rookroonide meisterdamise komme on pärit mereäärsete piirkondade talukultuurist. Roogu korjasid ja kroone valmistasid mitme talu perelapsed koos. Kuna järvakad elavad keset Eestit ja meri on kaugel, siis tuli pilliroog koolil osta.


Järvamaal on tehnoloogia valdkonna õppeainete läbivaks teemaks käesoleval õppeaastal kuulutatud „Juurte juurde”. Oma töö planeerimisel otsivad noored ideid esivanemate poolt algatatud traditsioonidest ning kalendritähtpäevadest.

Projekti valmimisele aitasid kaasa õpetajad Kristi Teder ja Urmas Mäenurm.

 

Kristi Teder

õpetaja