Uudised

Karjääriõppenädal koolis 25. veebruar erlend.savolainen


Karjääriõpe ja karjääriteenuste kasutamine õppe- ja tunnivälises töös toetavad õpilase arengut. Selles ei kahtle täna keegi. 

Iga noor kavandab tulevikku omamoodi. Kooli tugi kulub aga marjaks ära. Soovist suurendada õpilaste huvi karjääri kujundamisega seotud teemade vastu ja aidata omandada teadmisi elukutsetest, korraldasime enne vaheajale minekut karjääriõppenädala. Algklasside õpilased mõtlesid, milline amet neile kõige rohkem meeldib, testisid oma teadmisi ja said uut infot klassiõpetaja juhendamisel. Viiendate ja kuuendate klasside õpilastele toimusid tunnid teemal „Kõik tööd on head. Kas on?“. Uuriti erinevaid ameteid, kasutades päästerõngana olemasolevaid teadmisi ja Internetis leiduvat. Lisaks vormistati plakatid ja esineti ettekannetega. Seitsmendates klassides lihviti meeskonnatööoskusi. Kaheksandates klassides jätkusid karjääriõppetunnid. Sellel nädalal räägiti gümnaasiumihariduse teemal. Lõpuklasside õpilased said personaalset nõu karjäärinõustajatelt töötukassast. Õpilasfirma „Minimängud“ jätkas tööd oma toote arendamisega ja valmistamisega.

Kersti Laastau
karjääriõppekoordinaator

Karjääriõpe ja karjääriteenuste kasutamine õppe- ja tunnivälises töös toetavad õpilase arengut. Selles ei kahtle täna keegi. 

Iga noor kavandab tulevikku omamoodi. Kooli tugi kulub aga marjaks ära. Soovist suurendada õpilaste huvi karjääri kujundamisega seotud teemade vastu ja aidata omandada teadmisi elukutsetest, korraldasime enne vaheajale minekut karjääriõppenädala. Algklasside õpilased mõtlesid, milline amet neile kõige rohkem meeldib, testisid oma teadmisi ja said uut infot klassiõpetaja juhendamisel. Viiendate ja kuuendate klasside õpilastele toimusid tunnid teemal „Kõik tööd on head. Kas on?“. Uuriti erinevaid ameteid, kasutades päästerõngana olemasolevaid teadmisi ja Internetis leiduvat. Lisaks vormistati plakatid ja esineti ettekannetega. Seitsmendates klassides lihviti meeskonnatööoskusi. Kaheksandates klassides jätkusid karjääriõppetunnid. Sellel nädalal räägiti gümnaasiumihariduse teemal. Lõpuklasside õpilased said personaalset nõu karjäärinõustajatelt töötukassast. Õpilasfirma „Minimängud“ jätkas tööd oma toote arendamisega ja valmistamisega.

Kersti Laastau
karjääriõppekoordinaator