Uudised

Keskkonnaprojekt Circle Based Waste Mangement 21. juuni erlend.savolainen

Keskkonnaprojekti Circle Based Waste Mangement raames toimusid meil juunikuus erinevad põnevad tegevused.


Õpilased matkasid Paide terviserajal, kus tutvuti inimese poolt loodud tehismaastikuga. Järgmisel päeval toimus prügisorteerimise infotund ja käisime koos Paide linnas prügi korjamas. Viimasel päeval mängisime keskkonnateemalisi mänge ja õpitud teadmisi kontrollisime Kahooti mängides.
Suur tänu Keskkonnaametile saadetud õppevahendite eest!
#paidelinn #keskkonnaamet #circlebasedwastemanagement

Ilusat loodust hoidvat suve teile kõigile!

Kaidi, Gerli, Klarika, Riina, Liina ja Airi

Tervitades
Kaidi, Gerli

Õpilased matkasid Paide terviserajal, kus tutvuti inimese poolt loodud tehismaastikuga. Järgmisel päeval toimus prügisorteerimise infotund ja käisime koos Paide linnas prügi korjamas. Viimasel päeval mängisime keskkonnateemalisi mänge ja õpitud teadmisi kontrollisime Kahooti mängides.
Suur tänu Keskkonnaametile saadetud õppevahendite eest!
#paidelinn #keskkonnaamet #circlebasedwastemanagement

Ilusat loodust hoidvat suve teile kõigile!

Kaidi, Gerli, Klarika, Riina, Liina ja Airi

Tervitades
Kaidi, Gerli