Uudised

Milline kool soovime olla - uue arengukava koostamine 29. aprill kersti.kivisoo

Vaheaja neli päeva pühendasid õpetajad kooli arengukavale. Milline kool soovime olla? Mis on meie tugevused ja arendamist vajavad küljed? Mis "ohud" valitsevad ühiskonnas ja millised võimalused paistavad.


Arengukava on põhjalikku analüüsi ja tulevikuplaane sisaldav dokument. Üks peamistest põhjustest strateegilise plaani väljatöötamiseks on luua ühtne arusaam ja eesmärk organisatsiooni tegevustele. Kõige selgem peegeldus sellest jagatud arusaamast on missiooni ja visiooni sõnastuses. Koostamisel on oluline arvestada kõiki teemasse puutuvaid aspekte, nii väliseid kui ka sisemisi. Oluline on mõista, kellele on vastav tegevus suunatud ja kes on koostööpartnerid. 

Algas suur mõttetöö, mida aitas suunata Maiko Kesküla. Mis on koolis kõige tähtsam? Peame oluliseks mitmeid eesmärke, mille saavutamisega hakkame tegelema. Töö jätkub. Kui tekkis huvi kaasa rääkida, anna endast koolile teada!

Lähituleviku suur eesmärk - KATUS KORDA!

 

Arengukava on põhjalikku analüüsi ja tulevikuplaane sisaldav dokument. Üks peamistest põhjustest strateegilise plaani väljatöötamiseks on luua ühtne arusaam ja eesmärk organisatsiooni tegevustele. Kõige selgem peegeldus sellest jagatud arusaamast on missiooni ja visiooni sõnastuses. Koostamisel on oluline arvestada kõiki teemasse puutuvaid aspekte, nii väliseid kui ka sisemisi. Oluline on mõista, kellele on vastav tegevus suunatud ja kes on koostööpartnerid. 

Algas suur mõttetöö, mida aitas suunata Maiko Kesküla. Mis on koolis kõige tähtsam? Peame oluliseks mitmeid eesmärke, mille saavutamisega hakkame tegelema. Töö jätkub. Kui tekkis huvi kaasa rääkida, anna endast koolile teada!

Lähituleviku suur eesmärk - KATUS KORDA!