Uudised

Töövarjutund koolis. 25. november erlend.savolainen


Kaheksandate klasside õpilased olid 15. novembril kooli töötajate töövarjud. Kaheteistkümne ameti esindajad olid nõus õpilastele rääkima oma tööst, õpingutest ja isiklikust karjääriteest. Noortel oli võimalik valida koolipsühholoogi, õppealajuhataja, direktori, raamatukoguhoidja, õpetaja, logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, IT-spetsialisti, huvijuhi, juhiabi ja administraatori ameti hulgast endale meelepärane. Kohtumiseks tuli valmistuda ja mõelda, mida vaadata ja uurida. Mitmel õpilasel oli võimalus ka ametiga seotud ülesannet täita. Huvijuhiga juures tuli valmistada plakat, raamatukogus laenutada raamatuid. Klassiõpetajaga kohtunud õpilased kirjutasid: „Kui me jõudsime klassi oli tal tund pooleli. Saime tundi vaadata ja sellest osa võtta. Nägime, kuidas ta tundi andis, milliseid õpetamismeetodeid kasutas ja kuidas ta õpilastega käitus. Pärast tundi saime temalt küsimusi küsida”.

Karjääriõpetuse tunnis andsid õpilased ülevaate kuuldust ja nähtust. Lisan lõigu õpilase kokkuvõttest: „Juurde oskan veel öelda, et saime väga palju teada. Oli tõsiselt huvitav”.

Õppetund, mis oli ilmestatud päriseluliste tegevuste ja näidetega, õnnestus.

Kaheksandas klassis saadud kogemuse põhjal oli 9.b klassi õpilane Marianne Kalvik 18. novembril Ringvaate toimetaja Kai Väärtnõu töövari.

 

Kersti Laastau

õpetaja

Kaheksandate klasside õpilased olid 15. novembril kooli töötajate töövarjud. Kaheteistkümne ameti esindajad olid nõus õpilastele rääkima oma tööst, õpingutest ja isiklikust karjääriteest. Noortel oli võimalik valida koolipsühholoogi, õppealajuhataja, direktori, raamatukoguhoidja, õpetaja, logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, IT-spetsialisti, huvijuhi, juhiabi ja administraatori ameti hulgast endale meelepärane. Kohtumiseks tuli valmistuda ja mõelda, mida vaadata ja uurida. Mitmel õpilasel oli võimalus ka ametiga seotud ülesannet täita. Huvijuhiga juures tuli valmistada plakat, raamatukogus laenutada raamatuid. Klassiõpetajaga kohtunud õpilased kirjutasid: „Kui me jõudsime klassi oli tal tund pooleli. Saime tundi vaadata ja sellest osa võtta. Nägime, kuidas ta tundi andis, milliseid õpetamismeetodeid kasutas ja kuidas ta õpilastega käitus. Pärast tundi saime temalt küsimusi küsida”.

Karjääriõpetuse tunnis andsid õpilased ülevaate kuuldust ja nähtust. Lisan lõigu õpilase kokkuvõttest: „Juurde oskan veel öelda, et saime väga palju teada. Oli tõsiselt huvitav”.

Õppetund, mis oli ilmestatud päriseluliste tegevuste ja näidetega, õnnestus.

Kaheksandas klassis saadud kogemuse põhjal oli 9.b klassi õpilane Marianne Kalvik 18. novembril Ringvaate toimetaja Kai Väärtnõu töövari.

 

Kersti Laastau

õpetaja