Uudised

Väikeste kodu-uurijate projekti tutvustamine Läänemere kirjaoskuskonverentsil 28. august erlend.savolainen

23. - 24. juulil toimus Riias viies Läänemere kirjaoskuskonverents pealkirjaga “Motivating for Literacy“.


Käesoleval aastal oli see pühendatud lugemismotivatsioonile ja seda toetavale kirjaoskuskeskkonnale – Lugemispesadele.

Meil oli suur au tutvustada posterettekandega väikeste kodu-uurijate projekti 13 tegevusaastat.

 

Esimene päev möödus Läti Rahvusraamatukogus. Konverents algas ettekandega loovkirjutamisest – tegevustest, millega teksti avastada, sellega suhelda, seda protsessi õppijate jaoks põnevamaks ja kaasavamaks muuta. Ettekandeid tehti veel Eesti, Läti, Soome, Ühendkuningriigi, Türgi, Sloveenia, Rumeenia, Rootsi ja Šveitsi lektoritelt.

Konverentsi teine päev, mis toimus Läti ülikooli haridus-, psühholoogia- ja kunstiteaduskonna hoones, oli pühendatud Lugemispesade tegevusele.

 

Eesti delegatsioonis oli 37 õpetajat või õppejõudu erinevatest koolidest ja lasteaedadest üle Eesti.

 

 

Õpetajad – projektijuhid Heli Prii ja Eve Krais

Käesoleval aastal oli see pühendatud lugemismotivatsioonile ja seda toetavale kirjaoskuskeskkonnale – Lugemispesadele.

Meil oli suur au tutvustada posterettekandega väikeste kodu-uurijate projekti 13 tegevusaastat.

 

Esimene päev möödus Läti Rahvusraamatukogus. Konverents algas ettekandega loovkirjutamisest – tegevustest, millega teksti avastada, sellega suhelda, seda protsessi õppijate jaoks põnevamaks ja kaasavamaks muuta. Ettekandeid tehti veel Eesti, Läti, Soome, Ühendkuningriigi, Türgi, Sloveenia, Rumeenia, Rootsi ja Šveitsi lektoritelt.

Konverentsi teine päev, mis toimus Läti ülikooli haridus-, psühholoogia- ja kunstiteaduskonna hoones, oli pühendatud Lugemispesade tegevusele.

 

Eesti delegatsioonis oli 37 õpetajat või õppejõudu erinevatest koolidest ja lasteaedadest üle Eesti.

 

 

Õpetajad – projektijuhid Heli Prii ja Eve Krais