Uudised

Väikeste kodu-uurijate uurimistööde konkurss „Terves kehas terve vaim” 21. märts erlend.savolainen


Meie kooli õpetajate poolt alguse saanud üleriigiline väikeste kodu-uurijate tegevus  - uurimistööde koostamine ning käsikirjaline vormistamine on jätkusuutlik ka 12 aastat hiljem. Konkursile teemaga „Terves kehas terve vaim” esitati 93 uurimistööd 11 koolist.

2021\22 õppeaastal on kõige usinamad kodu-uurijad olnud Lümanda Põhikoolis, Kuressaare Hariduse Koolis, Vastseliina Gümnaasiumis, Tarbja Lasteaed-Koolis, Kuusalu Keskkoolis, Märjamaa Gümnaasiumis, Haljala Koolis,  Simuna Koolis, Jüri Gümnaasiumis ja Soomes Riihikallioni Koolis. Soome koolist esitatud 11 töö hulgas on seitse koostatud vene keeles.

Traditsiooniline tänupäev kõigile osalejatele toimub septembrikuus.

Väikeste kodu-uurijate tegevust toetab MTÜ Eesti Lugemisühing, Järvamaa Muuseum ja Tallinna Ülikooli Pedagoogika Arhiivmuuseum. Lisaks kahele meie kooli õpetajale juhib projekti veel Paide Hammerbecki Kooli õpetaja Tiina Kivimäe.

 

Heli Prii ja Eve Krais,

võistluse korraldajad Paide  Hillar Hanssoo Põhikoolist

Meie kooli õpetajate poolt alguse saanud üleriigiline väikeste kodu-uurijate tegevus  - uurimistööde koostamine ning käsikirjaline vormistamine on jätkusuutlik ka 12 aastat hiljem. Konkursile teemaga „Terves kehas terve vaim” esitati 93 uurimistööd 11 koolist.

2021\22 õppeaastal on kõige usinamad kodu-uurijad olnud Lümanda Põhikoolis, Kuressaare Hariduse Koolis, Vastseliina Gümnaasiumis, Tarbja Lasteaed-Koolis, Kuusalu Keskkoolis, Märjamaa Gümnaasiumis, Haljala Koolis,  Simuna Koolis, Jüri Gümnaasiumis ja Soomes Riihikallioni Koolis. Soome koolist esitatud 11 töö hulgas on seitse koostatud vene keeles.

Traditsiooniline tänupäev kõigile osalejatele toimub septembrikuus.

Väikeste kodu-uurijate tegevust toetab MTÜ Eesti Lugemisühing, Järvamaa Muuseum ja Tallinna Ülikooli Pedagoogika Arhiivmuuseum. Lisaks kahele meie kooli õpetajale juhib projekti veel Paide Hammerbecki Kooli õpetaja Tiina Kivimäe.

 

Heli Prii ja Eve Krais,

võistluse korraldajad Paide  Hillar Hanssoo Põhikoolist